Κωδικός(οί) παρτίδας προϊόντος

Ο κωδικός παρτίδας προϊόντος είναι ένας αριθμός (i.e. EA2) που συνήθως βρίσκεται στο κάτω μέρος του προιόντος ή αναγράφεται ανάγλυφα στην ετικέτα του προϊόντος ή στο συγκολλημένο άκρο του σωληναρίου.