ΒΗΜΑ 1
ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
  1. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
  2. ΤΟΝΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
  3. ΚΑΛΥΨΗ
  4. ΥΦΗ
  5. ΤΕΛΕΙΩΜΑ
  6. ΣΤΟΧΟΣ 1
  7. ΣΤΟΧΟΣ 2

This content contains code that should not be entered into CMS content.

Please remove the code and put it instead into templates and/or the site's CSS or Javascript files.

This code risks breaking the site's frontend display, breaking the CMS edit screen, and causing difficulties when localizing this content to another locale.