15ml
30ml
200ml Πολύ Ξηρή
400ml Πολύ Ξηρή προς Ξηρή
400ml Ξηρή προς Μικτή
200ml Ξηρή προς Μικτή
200ml Μικτή προς Λιπαρή
400ml Μικτή προς Λιπαρή
200ml Πολύ Λιπαρή
400ml Λιπαρή
200ml Ξηρή προς Μικτή
200ml Πολύ Ξηρή
200ml Μικτή προς Λιπαρή